Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Zduny 

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Zduny:

8i5gub2r9o/skrytka

 

 Przejdź do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

UWAGA:    Aby można było złożyć wniosek do Urzędu Gminy konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP ( http://epuap.gov.pl ) - konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Zduny:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00  do  Sekretariatu Urzędu Gminy Zduny na następujących nośnikach danych:

- Dyskietka 1,44 MB;

- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0;

- Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zduny
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Ginalska
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Ginalska
Czas wytworzenia: 2018-03-15 16:26:03
Czas publikacji: 2018-03-15 16:26:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak